Το όνομα είναι το σημαντικότερο στοιχείο στην ιστοσελίδα σας,μπορεί να την ξανασχεδιάσετε όσες φορές το επιθυμείτε αλλά το όνομα που θα πάρετε θα είναι το σήμα κατατεθέν σας για πάντα.

Μια προσεκτική επιλογή μπορεί να βοηθήσει πολύ στην μετέπειτα προώθηση της σελίδας σας ειδικά μέσα στο google. Το κόστος κατοχύρωσης ενός ονόματος .gr κυμαίνεται στα 20 ευρώ ανά 2 έτη και ενός .com στα 10 ευρώ ανά ένα έτος. Η κατοχύρωση δευτερευόντων επεκτάσεων προτείνονται αν και μόνο αν το όνομα που θέλουμε να κατοχυρώσουμε δεν είναι διαθέσιμο στις πιο δημοφιλείς επεκτάσεις.

Μπορείτε να κατοχυρώσετε Ελληνικά Ονόματα της μορφής " .gr,  .com.gr,  .net.gr,  .gov.gr,  .edu.gr"  ή Διεθνή ονόματα της μορφής " .com,  .net,  .org,  .mobi,  .biz,  .eu,  .tv".