Έχουν αυξηθεί οι ανάγκες της εταιρείας σας και χρειάζεστε τηλεφωνικό κέντρο;


Σε κάθε σύγχρονη εταιρεία είναι πλέον απαραίτητο το τηλεφωνικό κέντρο. Θα σας δώσουμε προσφορά για το νεο σας τηλεφωνικό κέντρο σύμωνα με τις ανάγκες σας και θα σας παρέχουμε και την υποστήριξη του κέντρου σας. Η επιλογή του τηλεφωνικού κέντρου γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης όπως:

  • Αριθμός εξωτερικών γραμμών.
  • Αριθμός εσωτερικών γραμμών.
  • Αναλογικό - Ψηφιακό - VOIP.
  • Δυνατότητα επέκτασης κέντρου. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά για τηλεφωνικό κέντρο.